اساسنامه

7  اکتبر 2007

 

بخش 1

 1. نام انجمن، مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها است.
 2. مركز آن شهر ادنسه مي باشد.
 3. عضويت در مجمع براي تمامي علاقه مندان آزاد مي باشد.

 

بخش 2

هدف مجمع، متحد كردن ايرانيان و دانماركي ها از طريق فعاليت و تاثير آن، مي باشد. بدين سان مجمع در راه آشنايي و درك متقابل ايشان از يكديگر، تلاش مي ورزد. كار بر اساس ارزش هاي مشترك، از ديگر اهداف مجمع می  باشد.

 

یکی دیگر از اهداف مجمع ایجاد امکان برقراری شبکه ارتباطی و ورود به روابط اجتماعی می باشد.

 

مجمع، در راستاي اهداف خود، با تمامي گروه ها و انجمن هاي ديگر همكاري می نمايد. بر این اساس چشم انداز مجمع همچنین کمک به امر هم گرایی می باشد.

 

داشتن امکان بیرون آمدن از تنهایی که اعضای مجمع در حال حاضر با آن دست به گریبان می باشند و ایجاد امکان ملاقات با دانمارکی ها و دیگر کسانی که در شرایطی مشابه به سر می برند، از طریق فعالیت های اجتماعی، از دیگر زمینه های فعالیت مجمع می باشد.

 

بخش 3

تمامي كساني كه اساسنامه و مجمع عمومي مجمع را مي پذيرند، مي توانند به عضويت آن درآیند.

حق عضويت ساليانه 120 كرون مي باشد كه در ماه ژانويه پرداخت مي گردد. سال مالي منطبق با سال تقويمي مي باشد.

 

بخش 4

 1. مجمع عمومي بالاترين ارگان تصميم گيرنده مجمع است كه هر ساله در ماه فوريه برگزار مي گردد.
 2. همه اعضاي مجمع از حق شركت و راي در مجمع عمومي برخوردار مي باشند.
 3. دعوت به مجمع عمومي حداقل يك ماه قبل از تشكيل آن و با دستور كار صورت مي پذيرد. مجمع عمومي بدون در نظر گرفتن تعداد شركت كنندگان در آن، قادر به تصميم گيري مي باشد.

دستور كار شامل مواد زير مي باشد:

v     انتخاب ناظر

v     شنيدن گزارش هيات مديره.

v     شنيدن گزارش مالي.

v     بحث ، بررسي و تصويب لوايح پيشنهادي هيات مديره و ديگر اعضا.

v     انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره .

v     انتخاب حسابرس و علي البدل وي.

v     غيره.

 

 1. مجمع عمومي، هيات مديره را كه حداقل از 5 عضو تشكيل شده است، انتخاب مي نمايد.
 2. هيات مديره راسا" به تقسيم وظايف در بين اعضاي خود مي پردازد. سخنگو و حسابدار مسئوليت امور مالي مجمع را برعهده دارند. شركت اعضا در جلسات هيات مديره آزاد مي باشد.
 3. مجمع عمومي فوق العاده بر اساس درخواست هيات مديره و يا درخواست كتبي يك سوم (3/1) كل اعضا تشكيل مي شود.
 4. تغييرات اساسنامه اي مي بايست دردو جلسه متوالي مجمع عمومي به تصويب برسد. فاصله اين دو جلسه نمي تواند از 14 روز كمتر باشد.
 5. مجمع عمومي همواره قادر به تصميم گيري براي مجمع مي باشد. تصميمات بر اساس اكثريت آرا گرفته مي شود.
 6. مجمع عمومي مي تواند اعضايي را كه در راستاي مجمع كار نمي كنند، اخراج نمايد.

 

بخش 5

 1. تنها مجمع عمومي است كه مي تواند تصميم به انحلال مجمع بگيرد. اين تصميم مي بايست دردو جلسه متوالي مجمع عمومي به تصويب برسد.
 2. در صورت انحلال، سرمايه احتمالي مجمع در يك حساب بسته، به مدت 2 سال، نگهداري مي شود. اين سرمايه مي تواند جهت تاسيس انجمن ديگري در ادنسه برداشت گردد.
 3. در صورتي كه انجمن جديدي در طول اين 2 سال تشكيل نگردد، تمامي موجودي به حساب ديگر سازمان هاي عام الخيريه واريز مي گردد.

 

*******