دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2010.04.10

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، ،  ... )

3.                بررسی چهارشنبه سوری

4.                بررسی جشن نوروز

5.                   بررسی سیزده بدر

6.                   اجرای پروژه ب.گ. (تیولی برای جوانان و ...)

7.                   جشن شب عید 2011 / 1390 (19 یا 26 مارس؟)

8.                   سفر هیات مدیره

9.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با فضیله خانم بوده، دفعه بعد نوبت آقا ی شیروان مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 9 ماه مه، ساعت 15، ادنسه.