دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.08.09

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.             گزارش فعاليت ها : (مالي/نت بانک/، نامه هاي رسيده، نمایشگاه کتاب، Jesperhus ، دوره آموزش کامپیوتر، روحی/ درمانی، نیف، سخنرانی و نمایش فیلم در ساختمان شهرداری، دعوت آقای مظاهری، گزارش،   ... )

3.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، شب فیلم؟؟؟، کالینگ هوس، ماهیگیری)

4.                   جشن شب عید 2010 / 1389 (سالن، گروه موزیک و ...)

5.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با مهری خانم بوده، دفعه بعد نوبت آقای پرهام مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 12ماه سپتامبر، ساعت 15، ادنسه.