دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2011.12.11

توجه: ساعت شروع جلسه 14.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                           بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                           گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، جلسه مدارس شبانه، تعمیر کامپیوتر، کمک روانی درمانی، دیدار از خانه فقر، ... )

3.                           بررسی فعالیت های انجام شده، ناهار کریسمس

4.                           تبلیغات و روابط عمومی(فیس بوک، ...)

5.                           کنسرت موسیقی اصیل ایرانی

6.                           یلدا

7.                           کلاس زبان فارسی

8.                           برگزاری بزرگداشتی از آقای امری پور

9.                            

10.                       

11.                       

12.                      غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای مسعود بوده، دفعه بعد نوبت علی آقا می باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه  8 ماه ژانویه، ساعت 15، ادنسه.