دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.06.12

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.             گزارش فعاليت ها : (مالي/نت بانک/، نامه هاي رسيده، تماس با نیف،نمایشگاه کتاب،ارسال سپاس به بانک، کلاس های کامپیوتر، Jesperhus، نمایشگاه کتاب، شماره های تلفن موبایل، SMS ،  ... )

3.                   لجن پراکنی ها و مجمع

4.                   بررسی سخنرانی مکانیسم دفاعی روحی

5.                   بررسی فعالیت/ اوضاع ایران قبل از انتخابات

6.                   بررسی فعالیت سانکت هانس

7.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، شب فیلم، سخنرانی(آقای مهران)، کالینگ هوس، ماهیگیری)

8.                   جشن شب عید 2010 / 1389 (سالن، گروه موزیک و ...)

9.          پیشنهاد: کسانی که در نیمه دوم سال، داوطلب عضویت در مجمع می باشند، حق عضویت یکساله خود را به اضافه باقیمانده سال جاری، پرداخت می نمایند.

10.                غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با علی آقا بوده، دفعه بعد نوبت مهری خانم مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 9ماه آگوست، ساعت 15، ادنسه.