دستور كار جلسه هيات مديره مجمع همياري ايرانيان و دانماركي ها

2009.09.13

توجه: ساعت شروع جلسه 15.00 می باشد!

گفتار پیش از دستور(حداکثر 5 دقیقه در مجموع)

1.                   بررسی و تصویب گزارش جلسه قبل

2.                   گزارش فعاليت ها : (مالي، نامه هاي رسيده، مراسم یادبود، جشن مهرگان، نیف، سخنرانی و نمایش فیلم در ساختمان شهرداری،  ... )

3.                   بررسی نمایشگاه کتاب

4.                   بررسی سخنرانی

5.                   گروه موسیقی ایرانی(شهاب از کپنهاک)

6.                   اجرای پروژه ب.گ. (گزارش و برنامه ریزی، شب فیلم؟؟؟)

7.                   جشن شب عید 2010 / 1389 (سالن، گروه موزیک و ...)

8.                   غيره

اینبار نوبت تهیه خوراکی با آقای پرهام بوده، دفعه بعد نوبت آقای مسعود مي باشد.

تاريخ برگزاري جلسه بعد -   یکشنبه 11ماه اکتبر، ساعت 15، ادنسه.